Blog ứng dụng

sức khỏe

ung dung dt 14 - Thầy thuốc của bạn - ứng dụng chăm sóc sức khỏe thuần Việt

Android IOS

Thầy thuốc của bạn – ứng dụng chăm sóc sức khỏe thuần Việt

Chăm sóc sức khỏe gia đình cùng những kiến thức y học Đông y phù hợp với người [...]

ung dung dt 1 - Instant Heart Rate - ứng dụng đo nhịp tim bằng đèn Flash

Android IOS

Instant Heart Rate – ứng dụng đo nhịp tim bằng đèn Flash

Tích hợp những ứng dụng về sức khỏe vào thiết bị di động là một động thái được [...]